Logo

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMA

ČKY

Naše škola nabízí 2 studijní obory: Oděvní tvorba a styling a Design a technologie textilií.Oba obory jsou otevírány jako 4leté bezplatné v denní formě studia a zakončené maturitní zkouškou. Uchazečům s výučním listem, po maturitě na jiné SŠ či po absolvování bakalářského studia nabízíme možnost nástupu do vyššího ročníku a získání maturity za dva až tři roky.

 

  

Nabízené studijní obory
Oděvnictví, školní vzdělávací program Oděvní tvorba a styling 31-43-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 60 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách. Talentové zkoušky se nekonají a nejsou součástí přijímacího řízení.
Textilnictví, školní vzdělávací program Design a technologie textilií 31-41-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 30 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách.
Uplatnění mohou absolventi naší školy nalézt v těchto oděvních a textilních firmách, které jsou stejně jako naše škola členem ATOK - viz mapa textilních a oděvního průmyslu ČR
Přihlášky ke studiu - v současné době neprobíhá přijímací řízení

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole textilní v Liberci potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku (§ 60g odst. 6 školského zákona) řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.

Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl ve výše uvedené lhůtě předán k přepravě. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Střední průmyslové škole textilní v Liberci podle školského zákona vzdává se tímto práva být přijat na Střední průmyslovou školu textilní v Liberci a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 62 a 88 č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Uchazeč může vzít zápisový lístek zpět uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkoušku, pokud byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky.

Žákem 1. ročníku Střední průmyslové škole textilní v Liberci se přijatý uchazeč o střední vzdělávání stává prvním dnem školního roku uvedeného ve vyhlášeném seznamu přihlášených uchazečů (§ 66 odst. 1 školského zákona).

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

 

  • Výsledky přijímacího řízení 2018, III. kolo, obor Oděvnictví - zde

 

Formuláře ke stažení pro přijímací řízení 2018/2019

  • přihláška ke vzdělávání (lze vyplnit přímo v PC) - zde
  • vysvětlivky k přihlášce - zde
  • posudek o zdravotní způsobilosti (tvoří přílohu přihlášky ke vzdělávání na SPŠ textilní Liberec!!!) - zde

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte studijní oddělení: Bc. Alena Purmová, e-mail: purmova@spstliberec.cz

2. 7. 2018 Vyhlášení III. kola přijímacího řízení Kritéria pro III. kolo přijimacího řízení - zde
3. 9. 2018

Slavnostní imatrikulace žáků I. ročníků v multimediálnímsále KÚLK od 11 hodin.

Účast členů rodiny a přátel vítána. Formální oblečení očekáváno.

pozvánka - bude doplněno


 

Střední průmyslová škola textilní s dlouholetou tradicí poskytuje absolventům technické středoškolské vzdělání s maturitou v oboru výroby a prodeji textilních materiálů, módního poradenství a oděvního stylingu. Připravuje absolventy na budoucí praxi ve firmách a pro další studium na vysokých školách.

HomeMezeraŠkolaMezeraKolekceMezeraAktivityMezeraAktualityMezeraOchrana osobních údajůMezeraKontakt