Logo

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMA

ČKY

Naše škola nabízí 2 studijní obory: Oděvní tvorba a styling a Design a technologie textilií.Oba obory jsou otevírány jako 4leté bezplatné v denní formě studia a zakončené maturitní zkouškou. Uchazečům s výučním listem, po maturitě na jiné SŠ či po absolvování bakalářského studia nabízíme možnost nástupu do vyššího ročníku a získání maturity za dva až tři roky.

 

  

Nabízené studijní obory
Oděvnictví, školní vzdělávací program Oděvní tvorba a styling 31-43-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 60 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách. Talentové zkoušky se nekonají a nejsou součástí přijímacího řízení.
Textilnictví, školní vzdělávací program Design a technologie textilií 31-41-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 30 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách.
Uplatnění mohou absolventi naší školy nalézt v těchto oděvních a textilních firmách, které jsou stejně jako naše škola členem ATOK - viz mapa textilních a oděvního průmyslu ČR

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Harmonogram: jednotné přijímací zkoušky čtyřleté maturitní obory - 12. dubna 2019 a 15. dubna 2019 (náhradní termín 13. května a 14. května)

Přihlášky: 1. kolo - je možné odevzdat až 2 přihlášky na střední školy do 1. března 2019, na jeden formulář přihlášky se uvádějí obě školy, pořadím škol je určen termín konání jednotné zkoušky. Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti - posudek viz níže.

Přijímací řízení: jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory - bližší podmínky budou stanoveny v kritériích. Hodnotí se vysvědčení ze ZŠ 8. třída a 1. pololetí 9. třídy, výsledky jednotné zkoušky, může se přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče. Ve všech oborech vzdělání s maturiní zkouškou bude probíhat jednotná zkouška z českého jazyka a literatury, a matematiky a její aplikace. Bližší informace zde

Kritéria: budou zveřejněna nejpozději k 31. 1. 2019 zde, kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů stanovuje ředitel SŠ

Výsledky: do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem (Cermatem), na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí

Zápisový lístek: ZŠ vydá každému žákovi jeden ZL.  Rozhodne-li se uchazeč pro danou SŠ, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč odevzdává ZL vybrané SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí


 

Formuláře ke stažení pro přijímací řízení 2019/2020

  • přihláška ke vzdělávání (lze vyplnit přímo v PC) - zde
  • vysvětlivky k přihlášce - zde
  • posudek o zdravotní způsobilosti (tvoří přílohu přihlášky ke vzdělávání na SPŠ textilní Liberec!!!) - zde

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte studijní oddělení: Ing. Alena Purmová, e-mail: purmova@spstliberec.cz

 

 


 

Střední průmyslová škola textilní s dlouholetou tradicí poskytuje absolventům technické středoškolské vzdělání s maturitou v oboru výroby a prodeji textilních materiálů, módního poradenství a oděvního stylingu. Připravuje absolventy na budoucí praxi ve firmách a pro další studium na vysokých školách.

HomeMezeraŠkolaMezeraKolekceMezeraAktivityMezeraAktualityMezeraOchrana osobních údajůMezeraKontakt