Logo

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMA

ČKY

Naše škola nabízí 2 studijní obory: Oděvnictví a Textilnictví. Oba obory jsou otevírány jako 4leté bezplatné v denní formě studia a zakončené maturitní zkouškou. Uchazečům s výučním listem příbuzného oboru, po maturitě na jiné SŠ či po absolvování bakalářského studia nabízíme možnost nástupu do vyššího ročníku a získání maturity za dva až tři roky.

 

  

Nabízené studijní obory
Oděvnictví, školní vzdělávací program Oděvní tvorba a styling 31-43-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 60 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách. Talentové zkoušky se nekonají a nejsou součástí přijímacího řízení.
Textilnictví, školní vzdělávací program Design a technologie textilií 31-41-M/01
Počet přijímaných žáků – prvních 30 uchazečů úspěšných při přijímacích zkouškách.
Uplatnění mohou absolventi naší školy nalézt v těchto oděvních a textilních firmách, které jsou stejně jako naše škola členem ATOK - viz mapa textilních a oděvního průmyslu ČR

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

II. kolo přijímacích zkoušek

Přihlášky:

Přihlášky spolu s dalšími doklady lze zasílat poštou na adresu školy (SPŠ textilní, Tyršova 82/1, 460 01 Liberec) nebo odevzdat osobně nejpozději do 31. 5. 2019 buď v kanceláři školy v PO-PÁ od 7.30 do 15.00 hod. nebo na studijním oddělení PO, ST, ČT, PÁ od 7.30 do 12.30 hod., v úterý od 14.30 do 17.30 hod

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči doloží výsledky přijímací zkoušky z I. kola přijímacích zkoušek.

Kritéria:

Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečů SŠ a další důležité informace k přijímacímu řízení naleznete zde

Výsledky:

Na webu školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů 31. 5. 2019. Nepřijatým uchazečům bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek:

Rozhodne-li se uchazeč pro danou SŠ, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč odevzdává ZL vybrané SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.


II. kolo přijímacích zkoušek

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení - obor Oděvnictví - zde

Výsledky II. kola přijímacího řízení - obor Textilnictví - zde


Zápisový lístek: ZŠ vydá každému žákovi jeden ZL.  Rozhodne-li se uchazeč pro danou SŠ, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ odevzdáním zápisového lístku. Uchazeč odevzdává ZL vybrané SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí.


Formuláře ke stažení pro přijímací řízení 2019/2020

  • přihláška ke vzdělávání (lze vyplnit přímo v PC) - zde
  • vysvětlivky k přihlášce - zde
  • posudek o zdravotní způsobilosti (tvoří přílohu přihlášky ke vzdělávání na SPŠ textilní Liberec!!!) - zde

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte studijní oddělení: Ing. Alena Purmová, e-mail: purmova@spstliberec.cz, telefon 485 110 096

 

 


 

Naše škola připravuje své žáky nejen na další profesní život ve firmách, ale i pro další studium na vysokých školách.

HomeMezeraŠkolaMezeraKolekceMezeraAktivityMezeraAktualityMezeraOchrana osobních údajůMezeraKontakt